Aanpassing huidige visitekaartje
- 30-12-2019

Visitekaartje aangepast.
Links het huidige kaartje met tel.nr. in corps 10 en adresgegevens in corps 9
Rechts het aangepaste kaartje met tel.nr. in corps 9 en adresgegevens in corps 8

Nieuw kaartje met tekst
- 03-01-2020
Aangepast
Systemisch Organisatie Advies heb ik als algemene kop bovenaan en buiten het tekstkader geplaatst waarmee jouw dienst duidelijk wordt aangegeven en leidend voor de voorkant.
'De essentie' en 'Eerste stappen naar een oplossing' heb ik als koppen binnen het tekstkader geplaatst waarmee ze direct onderdeel vormen van de tekst in zijn geheel.
Ik denk dat de hiërarchische onderverdeling nu klopt.


Nieuwe kaartje met tekst
- 30-12-2019
Links in corps 8; Rechts in corps 9
3e Doorontwikkeling van Voorstel 1.1
03 april 2018 -


De frisse, ruimtelijke uitvoering met variaties d.m.v. andere achtergrond foto's verder uitgewerkt. Ik heb de door jou uitgekozen achtergrondfoto's 'Body Of Water' en 'Nature' toegepast en een derde variatie waarbij ik nog de achtergrondfoto 'Water' heb gebruikt.
Tevens heb ik de verschillende uitvoeringen m.b.t. de soort diensten die je aanbiedt doorgevoerd: Strategie & Advies en Sparring & Coaching.

Versie 4.1.1 - Body Of Water
Versie 4.1.2 - Body Of Water
Versie 4.2.1 - Nature
Versie 4.2.2 - Nature
Versie 4.3.1 - Water
Versie 4.3.2 - Water
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2e Doorontwikkeling van Voorstel 1.1
26 maart 2018 -

Voortbordurend op de frisse, ruimtelijke uitvoering van de 1e doorontwikkeling logo en huisstijl Raimond Hafkenscheid door een aantal variaties in de achtergrondafbeeldingen door te voeren in het logo en toepassing op visitekaartjes en in verschillende lay-outs .
1e Doorontwikkeling van Voorstel 1.1
20 maart 2018 -

Logo- en Huisstijl ontwikkeling
Raimond Hafkenscheid - Strategie & Advies

1e Ontwerpronde met drie ontwerpvoorstellen

07 maart 2018 -
De ontwerpen zijn toegespitst op de initialen van Raimond Hafkenscheid: RH. Een huisstijl is in feite een geheel van onderdelen en voldoet daarmee aan het  begrip systemisch. De diversiteit vormt tezamen een systeem. Deze uitgangspunten heb ik geprobeerd toe te passen in de drie ontwerpen die ik hier presenteer.
Verder heb ik de begrippen energie, samenwerking en transitie - waar veel mensen en organisaties mee te maken hebben - geprobeerd te verwerken in de voorgestelde ontwerpen.


Voorstel 1.1
Dit ontwerp is voortgekomen uit een letterconstructie van ronde vormen. Door de onderdelen uit elkaar te halen en opnieuw te ordenen, ontstond er een steeds minimalistischer beeld dat uiteindelijk tot dit gestyleerde beeld van de initialen RH heeft geleid.

Voorstel 1.2
Dit ontwerp is voortgekomen uit een letterconstructie van overlappende vlakken die samen weer een mozaïk van verschillende kleuren vormen. Hiermee wil ik aangeven hoe divers een organisatie - systeem - kan zijn samengesteld en ondanks de verschillen, toch een eenheid kan vormen. Jouw werk zorgt ervoor dat die eenheid weer terugkomt en/of wordt gehandhaafd.

Voorstel 1.3
Deconstructie ligt ten grondslag aan dit ontwerp. Om soepele eenheid te creëeren in een vastgelopen organisatie is het soms nodig letterlijk alles uit elkaar te halen, op zijn kop en tegenover elkaar te plaatsen om tot een nieuwe vorm te komen. De R is daarom andersom geplaatst, maar blijft desondanks toch leesbaar. In een vastgeroeste organisatie kan een komplete ommezwaai tot nieuwe inzichten leiden zonder het begrip (leesbaarheid) van het hoe en waarom te verliezen.

Back to Top