Logo- en Huisstijl ontwikkeling
Raimond Hafkenscheid - Strategie & Advies

2e Ontwerpronde doorontwikkeling Voorstel 1.1
20 maart 2018 -

Logo- en Huisstijl ontwikkeling
Raimond Hafkenscheid - Strategie & Advies

1e Ontwerpronde met drie ontwerpvoorstellen

07 maart 2018 -
De ontwerpen zijn toegespitst op de initialen van Raimond Hafkenscheid: RH. Een huisstijl is in feite een geheel van onderdelen en voldoet daarmee aan het  begrip systemisch. De diversiteit vormt tezamen een systeem. Deze uitgangspunten heb ik geprobeerd toe te passen in de drie ontwerpen die ik hier presenteer.
Verder heb ik de begrippen energie, samenwerking en transitie - waar veel mensen en organisaties mee te maken hebben - geprobeerd te verwerken in de voorgestelde ontwerpen.


Voorstel 1.1

Dit ontwerp is voortgekomen uit een letterconstructie van ronde vormen. Door de onderdelen uit elkaar te halen en opnieuw te ordenen, ontstond er een steeds minimalistischer beeld dat uiteindelijk tot dit gestyleerde beeld van de initialen RH heeft geleid.

Voorstel 1.2
Dit ontwerp is voortgekomen uit een letterconstructie van overlappende vlakken die samen weer een mozaïk van verschillende kleuren vormen. Hiermee wil ik aangeven hoe divers een organisatie - systeem - kan zijn samengesteld en ondanks de verschillen, toch een eenheid kan vormen. Jouw werk zorgt ervoor dat die eenheid weer terugkomt en/of wordt gehandhaafd.

Voorstel 1.3
Deconstructie ligt ten grondslag aan dit ontwerp. Om soepele eenheid te creëeren in een vastgelopen organisatie is het soms nodig letterlijk alles uit elkaar te halen, op zijn kop en tegenover elkaar te plaatsen om tot een nieuwe vorm te komen. De R is daarom andersom geplaatst, maar blijft desondanks toch leesbaar. In een vastgeroeste organisatie kan een komplete ommezwaai tot nieuwe inzichten leiden zonder het begrip (leesbaarheid) van het hoe en waarom te verliezen.

Back to Top