Infographics of visuals
Je verhaal visueel weergeven is een toegevoegde waarde van de informatie die je wil overbrengen. Een infographic of een wat eenvoudiger visual is daarvoor bij uitstek geschikt om een gesproken woord visueel te maken en daardoor beter te begrijpen. /
Visualizing your story gives value to the information you want to share. An infographic or a more simple visual is therefore ideally suited to make a spoken word visual and therefore better understood.

Infographic voor VIP-Dag
Om opdrachtgevers die een VIP-Dag hebben geboekt, meer inzicht te geven in het werkproces heb ik dat d.m.v. een infographic inzichtelijk gemaakt.
TICS Visual

Voor een challenge, uitgeschreven door het Ministerie van VWS, heb ik voor Carolien Ottjes van Ott Concepts haar pitch vormgegeven en een onderdeel met begrippen weergegeven in een infographic.
Het conceptvoorstel bestond uit een tool waarmee alle leden van een sportvereniging beter en sneller met elkaar kunnen communiceren.
De app die dat mogelijk zou moeten maken heet TICS en staat voor Tool Interne Communicatie Sport. Om duidelijk te maken wie er allemaal gebruik maken van die app zijn de verschillende gebruikers en de diverse devices met elkaar in verband gebracht in een infographic.

SPORTLEDEN
Tool Interne Communicatie Sport
BESTUURSLEDEN

Visual voor een data analyst
Rebus infographic
Voor een sollicitant heb ik de motivatie als rebus weergegeven.
Back to Top