De afgelopen jaren heb ik een aantal huisstijlen ontworpen. In chronologische volgorde gepresenteerd, beginnend met de nieuwste ontwerpen /
Over the past years I designed a number of brand identities. Presented in chronological order starting at the top with the most recent designs.

Wilton @ Work
Logo/huisstijl ontwikkeling voor Annebeth Wilton
LOGO
Confidata-ict
Logo/huisstijl ontwikkeling voor Ronald Hofland

LOGO
Visitekaartje en briefpapier
Happy Kids Trainingen
Logo ontwikkeling voor Yvonne van Driel

Blik Online
Logo en huisstijl voor Karen van Dalsem


De  Thomas -
Logo en huisstijl voor de Protestandse Kerk
De Thomas - Amsterdam


Symboliserende kleuren 
In het kleurenpalet zie je verschillende kleuren terugkomen die onderdelen van De Thomas symboliseren. De beige zand tint komt overeen met de vloer in het gebouw, het bruin staat voor het houten plafond en stoelen in de kerkzaal en het grijs komt overeen met de betonnen muren.
De kleuren rood en blauw fungeren als contrast en verwijzen met hun opvallende tint naar het culturele deel van De Thomas. Net zoals de kerk en het theater elkaar aanvullen, doen de kleuren en de vormen dat in feite ook.
Hemels blauw en actief rood
De kleur blauw is hooggeplaatst vanwege de hemel en de lichtkoepel in de kerk en staat daarmee symbool voor de lucht en ruimte die aan het Woord wordt gegeven. De kleur rood staat voor activiteit en verwijst daarmee direct naar de activiteiten in het theater.
Verbindende vlakken 
De vlakken in het logo zijn afgeleid van de schuine muurdelen en open doorkijken in de kerkzaal. Het rode vlak staat bijvoorbeeld diagonaal tegenover- en in verbinding met het blauwe vlak, opnieuw een verwijzing naar de ruimte voor het Woord en de plek die culturele uitingen binnen De Thomas krijgen. Een historische essentie van De Thomaskerk.
Speels lettertype
Het logo heeft een modern font met een twist dat daardoor goed past bij de afwijkende, speelse hoeken en schuine vormen die de architectuur van De Thomas kenmerkt. 
De Thomas
- Social media banners voor Instagram en Facebook

Raimond Hafkenscheid
Strategie | Advies | Coaching


- Logo & Huisstijl

Raimond schakelde mij in op een moment dat hij met zijn bedrijf en zijn expertise een andere weg wilde inslaan. Zijn adviesrol als strategisch adviseur in de watersector en watermanagement bracht hem niet meer waar hij zich eigenlijk prettig bij voelde. De balans bleek in de praktijk meer door te slaan naar advies en coaching en met name dat laatste wilde hij verder uitbouwen en toepassen.
Juist dit moment in zijn zakelijke ontwikkeling, bleek tegelijkertijd ook een persoonlijke ontwikkeling.
Het mooie aan dit ontwerptraject dat ik voor en samen met Raimond ontwikkelde, was door het visueel maken van zijn huisstijl het hem tegelijkertijd heeft geholpen zijn nieuwe koers beter te bepalen.
Gebruikte programma's: Adobe Illustrator en InDesign
Raimond Hafkenscheid - Facebook header image
Raimond Hafkenscheid - Linkedin header image
Loes Madern Massage - Logo & Huisstijl

Loes Madern Massage is een zelfstandig onderneemster met een achtergrond uit de zorg die besloten heeft een eigen massage praktijk te beginnen.
Loes heeft zich gespecialiseerd in Thaise Yogamassage waarbij ontspanning voorop staat. Zij wil zich daarmee onderscheiden binnen haar branche en wilde dat ook door middel van een eigen visuele stijl naar buiten brengen. Een krachtige kleurstelling die zich onderscheidt van de meestal zachtere tinten die vaak in deze branche worden gebruikt.
Kleur en vorm zijn daarom in een duidelijk eigen stijl ontworpen waarbij ik de ronde vorm als uitgangspunt heb genomen met abstracte weergave van de lichaamslijnen. Blauw als de kleur van Loes' voorkeur en beige/bruin als tint die in Thailand voorkomt en kalmte weergeeft.


Gebruikte programma's: Adobe Illustrator en InDesign
Loes Madern Massage - Logo
DEKKERS & BLIK en BUREAU BLIK
Opdrachtgever Karen van Dalsem runt twee ondernemingen met weliswaar elk een aparte activiteit, maar die wel een eigen logo moeten hebben en, nou komt het: "waarvan visueel moet blijken dat zij bij elkaar horen". Dat was de opdracht voor het ontwikkelen van een huisstijl voor twee aan elkaar gelieerde bedrijven
BUREAU BLIK
- Bureau BLIK is een kleine organisatie voor projectmanagement in de communicatie en geeft op maat gemaakte communicatieoplossingen en -advies en coördineert projecten met een oplossingsgerichte aanpak. Bureau Blik heeft ruime ervaring met verschillende projecten binnen verschillende branches, zoals het onderwijs, de techniek en de advocatuur.
Het ontwerp voor Bureau Blik sluit aan op de stijl van Dekkers & BLIK. Een verder gestyleerde weergave van het begrip blik, een gat, dat, wanneer je er doorheen kijkt, een echte/andere kijk op de wereld geeft. De totale vorm zou je kunnen zien als een afgeleide van de vorm van het oog. De oplossing met de twee vlakken komt dan weer overeen met de stijl van D&B.

Gebruikte programma's: Adobe Illustrator en InDesign

Visitekaartjes Bureau Blik
DEKKERS & BLIK


Dekkers en BLIK is een bureau dat ouders en leerkrachten ondersteunt bij het helpen van hun kinderen/leerlingen bij het maken van de juiste studiekeuze.  Zij hebben daarvoor speciale programma's ontwikkeld o.a. interactieve webinars.
Hun bedrijf bestaat al een tijdje maar een logo/huistijl waarmee zij professioneel naar buiten kunnen treden ontbrak nog. Deze heb ik voor hen mogen ontwerpen.


Ik heb bewust gekozen voor driehoeken met drie verschillende soorten hoeken om daarmee de originaliteit van Dekkers & BLIK uit te beelden en te benadrukken: afwijkend van de mainstream.
Door het verschil in rondingen in combinatie met een rechte hoek, geef ik een ‘twist’ aan de vorm van de driehoeken in het logo. Door de asymmetrie die dan ontstaat wordt de non-conformistische aanpak door Dekkers & BLIK nog eens benadrukt:
"Dekkers & BLIK zijn niet mainstream maar geven nét een andere draai aan de oplossingen en diensten die zij aanbieden".
De rondingen zijn wat mij betreft ook een aanduiding van feminiteit en de twee driehoeken die elkaar overlappen geven de samenwerking tussen Karen en Kristel weer maar ook de samenwerking in hun diensten. De rechte hoek/punt geeft richting en doortastendheid aan van de aanpak en diensten van Dekkers & BLIK
.

Gebruikte programma's: Adobe Illustrator en InDesign
Logo Dekkers & BLIK
Visitekaartjes Dekkers & BLIK
Flyer voor Dekkers & BLIK
Advertentie reeks voor online webinars en workshops
IK KIES ZELF
Bureau Blik van Karen van Dalsem, organiseert onder het label ‘Ik Kies Zelf’ presentaties en workshops voor ouders van kinderen die zich moeten voorbereiden op hun studieloopbaankeuze.

Gebruikte programma's:
Adobe Illustrator en InDesign

Visitekaartjes Ik Kies Zelf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IN JE KRACHT
- Voor een hele enthousiaste en gedreven onderneemster in de sociaal pedagogische ondersteuning, heb ik een logo met visitekaartje ontworpen.

De uitdaging zat hem erin dat een hart onderdeel zou moeten uitmaken van het logo. Het hart is op zich al een sterke, zo niet overheersende vorm en eigenlijk al een logo op zichzelf, dus dat werd een zoektocht naar een juiste balans van vormen en accenten.

De K van Kracht heb ik als middelpunt van het logo genomen met daaromheen de kleuren van Carme's karma én met opname van het hart in het geheel. De K tezamen met de kleurelementen vormen op de achterkant een sterk beeld dat in de toekomst eventueel verder doorontwikkeld kan worden in een huisstijl.

De kleuren zijn gebaseerd op de kleuren van haar karma:
Rood - voor kracht
Paars - voor inzicht en nieuwsgierigheid
Blauw - voor communiceren en creativiteit
Geel - voor warmte
Roze - voor welbevinden


Gebruikte programma's: Adobe Illustrator en InDesign

DE ONDERNEMERSWINKEL
Voor de Ondernemerswinkel, een broedplaats en ontmoetingscentrum voor zelfstandig ondernemers, heb ik het logo en de huisstijl ontworpen.
De eigenaresse, een frisse onderneemster met heel veel potentie, wil via deze winkel - Voor ondernemers Door ondernemers - vraag, aanbod en advies bijelkaar brengen.

Door middel van het toepassen van de verschillende lettertypes in het logo heb ik geprobeerd uitdrukking te geven aan de diversiteit aan ondernemers, ieder met zijn/haar eigen vakgebied en karakter. Het losse karakter komt tot uiting in het gekozen lettertype dat ik voor de naam heb toegepast.

De kleuren blauw en geel zijn, na veel kleurcombinaties te hebben uitgetest, de uiteindelijke voorkeuren van de opdrachtgeefster.

Begin augustus 2017 ook het ontwerp en de bouw van de website opgeleverd en live gezet:
de-ondernemerswinkel.nl (is helaas inmiddels niet meer actief en off line gehaald)


Gebruikte programma's voor het logo/de huisstijl - Adobe Illustrator en InDesign

Bouw en ontwerp website De Ondernemerswinkel in Wordpress met het thema Avada.  Helaas is De Ondernemerswinkel opgehouden te bestaan. De website is daarom niet meer online.
De belettering op de etalageruit van De Ondernemerswinkel.
ZORGEILAND
Voor Zorgeiland, dat binnenkort van start gaat met het verlenen van thuiszorg in Dordrecht, heb ik het logo en de huisstijl ontworpen. De onderneemster is een super gedreven jonge vrouw die het zorgverlenen h e l e m a a l op een andere, meer mensgerichte manier wil doen. De slogan van haar bedrijf is dan ook: 'Meer mogelijk met zorg'. Haar unieke en gedreven aanpak was voor mij zeer inspirerend om eerst het logo en de huisstijl te mogen ontwerpen en daarna de website te mogen bouwen en vormgeven. Super opdracht!

Bij de website heb ik gekozen voor niet alledaagse beelden, maar geprobeerd het dagelijks leven weer te geven, waarbinnen Zorgeiland haar zorg biedt en mensen kunnen blijven doorleven zoals zij het gewend zijn.
www.zorgeiland.nl

De gekozen kleuren zijn de voorkeuren van de opdrachtgeefster waaraan ik nog het blauw heb toegevoegd als hint naar het water waardoor Dordrecht wordt omringd.


(Helaas is Zorgeiland opgehouden te bestaan en de website offline gehaald)

Gebruikte programma's voor het logo/de huisstijl: Adobe Illustrator en InDesign.
Voor de website - Wordpress en het thema Avada.

ATELIER HEY! - LOGO DESIGN
Ontwerp logo met visitekaartjes en Word-template voor briefpapier en factuur voor Atelier Hey! van startende ondernemer Marije Schoorl.

Gebruikte software:
Adobe Illustrator en Adobe InDesign.

DE VOLKSBOND - LOGO EN HUISSTIJL
Logo de Volksbond AmsterdamIn 2007 ontworpen op vrijwillige bases via de goede doelen de Stichting Nobel die via een online platform opdrachtgevers in de sociale sector met creatieven in contact bracht. Toendertijd een interessante kans om mijn portfolio uit te breiden waarna ik nog menig betaalde opdracht voor deze organisatie mocht verzorgen.

Logo de Volksbond Amsterdam - Stichting voor geestelijke hulp /

Logo de Volksbond - Mental health foundation

Huisstijl bestaande uit een aantal onderdelen zoals een jaarverslag
een brochure en een visitekaartje met voor- en achterkant /

Brand identity consisting of a few parts like a annual report,
a brochure and the front and back of their business card.

HUBERT BREDT
- REDESIGN LOGO EN HUISSTIJL
Redesign logo en ontwerp van de huisstijl van Hubert Bredt, independent publishing professional /
Redesign of the logo and design of  the brand identity of Hubert Bredt, independent publishing professional
Naar volle tevredenheid een re-design uitgevoerd waarbij de opstijgende reiger symbool stond voor de vrijheid en opwaartse kracht van de opdrachtgever.
CEDU GRAPHICS - LOGO + HUISSTIJL
- Logo en huisstijlontwikkeling voor een grootleverancier van drukwerkonderdelen zoals machines, matten, inkt etc. De roterende beweging van de drukpersen in combinatie met de C van de naam CEDU kwam uit op dit dynamische logo.
Logo en huisstijl ontwerp voor grafische toeleverancier CEDU Graphics /
Logo and brand identity design for graphic supplier CEDU Graphics.

CHICACHIC - LOGO + VISITEKAARTJE
Logo en visitekaartje voor kralenshop ChiCaChic /
Logo and businesscard for bead shop ChiCaChic
Logo en visitekaartje voor kralenshop ChiCaChic /
Logo and businesscard for bead shop ChiCaChic
DE LAATSTE LOODJES  - LOGO
Laatste Loodjes is een concept bedacht voor studenten die in de afstudeerfase van hun studie zitten. Familie en vrienden ect. kunnen hen tijdens deze zware periode - de laatste loodjes - een hart onder de riem steken door hen een verrassingspakketje te sturen. De inhoud kan via de webshop naar keuze worden samengesteld. Voor de webshop is een logo/huisstijl nodig dat voor dit doel is ontworpen. /
Laatste Loodjes (Last Bobs) is a concept devised for students who are in the final phase of their studies. Family and friends ect. can give them during this difficult period - the home stretch - a heart stabbing below the belt by sending them a surprise package. The content can be made via the online shop of your choice. For the shop needed a logo / corporate identity designed for this purpose.
Back to Top