DE THOMAS briefpapier en envelop
- 07 april 2020
Definitive versie De Thomas briefpapier - voor- en achterkant, en envelop

1.1 Versie Briefpapier voor- en achterkant met
beige 100%

1.2 Versie Briefpapier voor- en achterkant met
beige 25%

Enveloppen - drie variaties

Links - versie 1
Rechts - versie 2
Onder - versie 3

Mockups Poster
01-01-2020
Versie 10.1


Dit is de laatste versie als definitieve keuze m.b.t. de lay-out.

Mockup Poster
01-01-2020
Versie 10.1


Deze laatste versie is wat mij betreft de uitvoering waarvan ik defintief overtuigd ben.
Het beton van het interieur van de Thomaskerk is verwerkt in de vorm van het grijze onderdeel van het logo. De activiteit THOMAS Film is stevig neergezet en lees je het eerst. De poster van de film zelf heeft een logische plaats binnen de opmaak. Kortom een evenwichtige opmaak.

De route die je blik vervolgens aflegt is logisch:
Nadat het in een oogopslag duidelijk is dat het om de filmactiviteit van De Thomas gaat, legt je blik de volgende route af:
1. Links - de filmposter >>> dan naar rechts: 2. datum en tijd >>> vervolgens naar beneden: 3. prijs en bestelinformatie kaarten. En tenslotte linksonder naar 4. het logo van De Thomas waarvan ik het formaat groter heb gemaakt en daardoor ook prominent in beeld is.

Mockup Poster - SERIE
12-01-2020

In aansluiting op de laatste versie 10.1 van de poster Thomas Film, heb ik ook de ontwerpen voor Thomas Theater en Thomas Boek gemaakt. Op die manier ontstaat er een serie en cohesie in de aankondigingen van de activiteiten.
Mockup Poster
24-12-2019
Versie 4.2

Mockup Poster
- 24-12-2019
Versie 4.1

Mockup Poster
- 12-12-2019
Versie 3.

Mockup poster
- 10-12-2019
Versie 2.

Mockup poster
- 06-12-2019
Versie 1.

Mockup Flyer
- 16-12-2019
Versie 3.2
Mockup Flyer
- 12-12-2019
Versie 3.

Mockup Flyer
- 12-12-2019
Versie 2.

Mockup Flyer
- 06-12-2019
Versie 1.

4e Fase afronding logo DE THOMAS
2019-11-26

Toelichting - aanpassingen m.b.t. kleur en onderkast tagline
Bij deze versie zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:
De grijze tint van DE THOMAS is iets donkerder gemaakt, maar nog wel als grijs te onderscheiden aangezien die kleur kenmerkend is voor het interieur van de De Thomas. Wellicht moeilijk te zien op het scherm van een computer, daarom heb ik er nog een kleurstaal aan toegevoegd waar de tinten naast elkaar staan en het verschil beter is waar te nemen.
Zoals afgesproken heb ik ook een versie gemaakt met de tagline volledig in onderkast, die overigens in het lettertype Gill Sans is opgemaakt.

Nog even op een rij de verschillende uitvoeringen:
Linksboven de naam met de lichtere tint grijs - #59595b
Rechtsboven de naam met de donkerder tint grijs - #424243
Linksonder de naam in de ca. 90% tint zwart  - #231f20
Rechtsonder de naam met de donkerder tint grijs - #424243 én de tagline in onderkast
Onderaan ter vergelijking de kleurstaal met de diverse grijstinten

3e Fase doorontwikkeling  logo DE THOMAS
2019-11-21
Toelichting – Variaties op 1e voorstel logo van de 2e Fase

Bij de originele versie is bij het kleurconcept uitgegaan van zowel het interieur als het exterieur van de kerk en het theater. De plaatsing van de kleurvlakken zijn dan ook gebaseerd op de plekken en onderdelen waar die binnen de kerk voorkomen.

Blauw is hooggeplaatst i.v.m de hemel en de lichtkoepel in de kerk, daarmee symbool staand voor lucht die aan het woord wordt gegeven.
Beige/zand is lager geplaatst i.v.m de associatie van het woestijnzand van de vloer in de kerkzaal.
Grijs associeert met de wanden c.q. het casco en het fundament van de kerk.
Bruin verwijst naar het hout dat in het interieur is verwerkt o.a. in het meubilair.
De kleur
rood staat voor activiteit en verwijst daarmee direct naar de activiteiten in het theater. Ik heb dat vlak daarom diagonaal tegenover en in verbinding met het blauwe vlak geplaatst dat in dit verband ook weer verwijst naar lucht voor het woord en de ruimte die de theatrale uitingen binnen De Thomas worden gegund. Toch wel een historische essentie van De Thomas kerk...

In dat licht bezien, zijn aanvullende variaties niet meer dan dat: variaties die in feite niets anders toevoegen dan het spelen met kleur en positie.
Ik laat het zien om een idee te krijgen hoe je met de kleurvlakken kunt spelen. Maar die variaties hebben wat mij betreft, verder niets te maken met het originele concept.
Naar mijn overtuiging dient daarom, en gebaseerd op de toelichting hierboven, het originele concept van de vorm en de kleurstelling van het logo te worden gehandhaafd.

Ik besef dat de typografie van de naam DE THOMAS niet ieders acceptatie heeft, om welke reden mij nog niet helemaal helder is, anders dan de 'afwijkende' vormen van de D en de T die blijkbaar iets teweeg brengen bij de ontvanger(s).
Ik respecteer dat, maar ik wil hierbij nog wel graag aangeven dat door mij bewust gezocht is naar een evenwicht tussen het logo en een aansluitende typografie van het lettertype dat ik voor de naam heb toegepast. Het is een lettertype met een 'twist' in de D en de stok van de T. En zoals ik de achterliggende gedachte al toelichtte in het eerste voorstel:

"Het is een modern font met een twist dat daardoor naar mijn idee goed past bij de afwijkende, speelse hoeken en schuine vormen die de architectuur van De Thomaskerk kenmerken. Een tijdloos lettertype, dat zowel bij de Nieuwe Tijd van de jaren 60 past als de hedendaagse tijd (en Amsterdam) en daardoor kerk en cultuur met elkaar kan verbinden".

Ik heb bij de doorontwikkeling in de 3e Fase voor de naam een aantal typografische variaties uitgezocht die acceptabel zijn om dat evenwicht met het logo te kunnen handhaven.
Voor de volledigheid zoals afgesproken, heb ik ook nog een aantal variaties voor de versie van het logo met de lijnen.

Al met al heb ik hiermee getracht een zo compleet mogelijke verscheidenheid aan ontwerpen te tonen.
3e Fase - Kleur- en vlakvariaties logo
3e Fase - Typografische variaties in combinatie met het originele ontwerp. En tevens voorstellen in zowel donkergrijs als zwart.
3e Fase - Lijnvariatie van het logo in combinatie met de typografische variaties. Alle in combinatie met het originele lettertype ontwerp en weer in zowel donkergrijs als zwart.
2e Fase ontwikkeling logo DE THOMAS
2019-11-10

De drie concepten die ik hieronder presenteer, zijn het resultaat van een zoektocht waarbij allerlei vormen in relatie tot de architectuur van de Thomaskerk, apart en in verhouding tot elkaar, zijn ontwikkeld.
Gebruikt font voor alle drie de concepten is de Kautiva Pro Regular en Kautiva Pro Bold van type foundry Sudtipos uit Argentinië. Het is een modern font met een twist dat daardoor naar mijn idee goed past bij de afwijkende, speelse hoeken en schuine vormen die de architectuur van De Thomaskerk kenmerken. Een tijdloos lettertype, dat zowel bij de Nieuwe Tijd van de jaren 60 past als de hedendaagse tijd en daardoor kerk en cultuur met elkaar kan verbinden.
2e Fase - CONCEPT 1
De elementen in het logo Concept 1 zijn afgeleid van de schuine muurdelen en open doorkijken in de kerkzaal.
In het kleurenpalet heb ik de tint zand van de vloer, het bruin van de stoelen en het grijs van het beton proberen te vatten.
De kleuren rood en blauw fungeren als contrast en verwijzen met hun opvallende tint naar het culturele deel van De Thomas. Net zoals de kerk en het theater elkaar aanvullen doen de kleuren en de vormen dat in feite ook.

Met de variaties laat ik zien welke mogelijkheden er zijn om het hoofdontwerp verder toe te passen. Ook de zwarte versies zijn van belang om te zien of het logo ook dan duidelijk blijft.

De elementen van het logo kunnen in eindeloze variaties worden toegepast op alle verschillende dragers.

CONCEPT 1- Kleurenpalet
CONCEPT 1- Variaties no.1
CONCEPT 1 - Variaties no. 2
CONCEPT 1 - Variatie no. 3
CONCEPT 1 - Variaties no. 4
2e Fase - CONCEPT 2
De elementen in het logo Concept 2 zijn ook weer afgeleid van de schuine muurdelen. Het open deel in het blauwe element in het logo associeert met de klokkentoren.
Het kleurenpalet heb ik eenvoudig gehouden waarbij ik de tint zand van de vloer weer heb opgenomen en verder alleen gecombineerd met de kleuren rood en blauw. Ook hier weer als verwijzing naar het culturele deel van De Thomas. 

Met de variaties laat ik zien welke mogelijkheden er zijn om het hoofdontwerp verder toe te passen. 

Ook de uitvoering in zwart en grijs en de versie in lijnen is gedaan om te kijken of het logo op die manier ook overeind blijft.

Ook hier kunnen de elementen van het logo in vele variaties worden toegepast op alle verschillende dragers.
NB: binnen de overlap van de vlakken ontstaan weer andere vormen die, wanneer geïsoleerd, weer apart kunnen worden toegepast.

CONCEPT 2 - Kleurenpalet
CONCEPT 2 - Variaties no. 1
CONCEPT 2 - Variaties no. 2
CONCEPT 2 - Variatie no. 3
CONCEPT 2 - Variatie no. 4
2e Fase - CONCEPT 3
Bij Concept 3 heb ik gekozen voor een zuiver typografische oplossing. Door de tagline te herhalen is een tekstblokje ontstaan met het achterliggende idee dat het begrip verhaal breed geïnterpreteerd kan worden.
Elk verhaal heeft een eigen kleur, intonatie en klank die terugkomen in de typografische variaties ervan: mager en vet en verschillend in kleur.

Door de prominente vorm van de T voldoet die meteen als logo en kan het op meerdere manieren en met afwisselend corps / grootte als zelfstandig element worden uitgevoerd en toegepast.

Bij de logo variaties no.2 blijft de T in combinatie met de naam De Thomaskerk ook zonder het tekstblok overeind als een sterke en herkenbare vorm. Bijkomend voordeel is dat deze letter zowel voor De
Thomas als het Theater toepasbaar is en dus voor beide activiteiten opvallend herkenbaar.
 
Het gekozen kleurenpalet is ook hier weer toegepast met dezelfde uitgangspunten van Concept 1 en 2.

CONCEPT 3 - Kleurenpalet
CONCEPT 3 - Variaties no. 1
CONCEPT 3 - Variaties no. 2
CONCEPT 3 - Variaties no. 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De ontwikkeling van het nieuwe logo voor DE THOMAS
- 2019-10-21

Onderzoeksfase
Na ontvangst van de paar foto’s en de briefing, ben ik gestart met meer onderzoek naar wat er zoal aan informatie over de Thomaskerk te vinden is. Al snel kwam ik diverse websites tegen met nuttige informatie en een scala aan fotomateriaal. Alles bij elkaar inclusief jullie briefing, gaf me dat een goed beeld over de historie van het gebouw, de architectuur de architect en een goed beeld van het in- en exterieur van de Thomaskerk.

Geraadpleegde bronnen:
De site van Architectuur Amsterdam
https://www.arcam.nl/thomaskerk/

Nog een andere site met info over het 50 jarig bestaan van de Thomaskerk:
https://8weekly.nl/special/verre-gedateerde-kerk/
Reformatorisch Dagblad
https://www.rd.nl/kerk-religie/kerk-aan-de-altijd-drukke-zuidas-1.548722
Met heel veel kwalitatief goede foto’s

Schetsfase
Na alle informatie tot me te hebben genomen en het fotomateriaal tot in detail te hebben bekeken, ben ik met de eerste schetsen begonnen, zowel op papier als in Illustrator. Dat was een zoektocht en heeft uiteindelijk geleid tot onderstaande logo voorstel, een aantal variaties en ontwerpvoorbeelden van een aantal toepassingen.

Font Gill Sans
Hieronder een klein letterproefje:
THE FOX JUMPED OVER THE LAZY DOG
the fox jumped over the lazy dog


THE FOX JUMPED OVER THE LAZY DOG
the fox jumped over the lazy dog


Gill Sans is een schreefloos lettertype ontworpen door Eric Gill in 1927 en uitgegeven in 1928. Gill was een ervaren beeldhouwer, grafisch ontwerper en letterontwerper. Het lettertype Gill Sans was gebaseerd op een ander lettertype, Johnston, van Edward Johnston, dat toegepast werd voor de Londense metro (London Underground). Gill werkte aan dit lettertype toen hij bij Johnston het vak leerde. Eric Gill zocht naar de ultieme variant van een goed leesbare schreefloze letter. Gill Sans is ontworpen voor zowel tekstletter als voor grote koppen of borden.
Ik heb de Gill daarom gekozen als font dat het beste past bij de functionele stijl van De Thomas.
Lettertype en bouwstijl
Ik heb dit lettertype gekozen om haar tijdloze uitstraling. De toepassing van de Gill Sans leent zich uitstekend voor een functionalistisch gebouw als de Thomaskerk dat tevens de tand de tijds heeft doorstaan en in feite tijdloos mag worden genoemd.
Architect Karel Sijmons heeft wat dat betreft fantastisch werk verricht met dit ontwerp dat, hoewel herkenbaar als jaren ’60 stijl, tegelijkertijd tijdloos is. Vooral wanneer je je in de zaal van de kerk bevindt, heb je niet het gevoel dat het gebouw al zo oud is.


Ontwikkelen stijl logo
Om aan te sluiten op de architectuur heb ik voor het logo getracht een stijl te ontwikkelen die een tijdloze c.q. eigentijdse uitstraling heeft en tegelijkertijd een bepaald evenwicht heeft tussen robuust een fijnzinnig. Ik vind dat  naam DE THOMAS al een bepaalde robuustheid uitdraagt. Daar wilde ik het ontwerp bij aan laten sluiten.
Bovendien moet deze ‘vlag’ twee ladingen dekken te weten religie en cultuur. De elementen die ik voor het logo heb ontwikkeld zijn met hun variaties voor beide functies ruim toepasbaar.

De basisvormen met eenvoudige geometrische figuren zijn gebaseerd op de architectuur van de Thomaskerk zoals de verticale raampartijen en de Tafel voor het vieren van het Avondmaal. Ook de ronde vorm van het Doopvont laat ik in de uitgewerkte logo elementen subtiel terugkomen. Tezamen zorgen deze elementen voor een gevarieerde, maar tegelijkertijd eigentijdse en consequent toe te passen vormentaal.


Basisvormen, associaties en composities
Het logo is opgebouwd uit vier vierkanten die tezamen de T van Thomas vormen. De vierkante vorm heb ik gebaseerd op de Tafel voor het Avondmaal. De witte balken of liever gezegd, transparante separaties, zijn geënt/geïnspireerd op de grote verticale, eveneens doorzichtige, licht doorlatende raampartijen. Vervolgens heb ik die in een hoek van 45° geplaatst om het statische aspect van de raampartijen te doorbreken en enige dynamiek in het beeld te creëren, ontleend aan de beweging van en verscheidenheid aan mensen die onderdak vinden in de Thomaskerk.

Tegelijkertijd heb ik met het totaalbeeld van de T-vorm niet alleen willen associëren met de T van Thomas maar ook met het (heilige) kruis en met een menselijk, weids armgebaar waardoor je als het ware wordt verwelkomt: je bent welkom in het huis waar je op verhaal kunt komen.
Wanneer we tegelijkertijd de theaterfunctie willen uitdrukken, kunnen al deze elementen eveneens tot hun recht komen in alle mogelijke, verschillende culturele uitingen.
Kleurenpalet
Ik heb me niet exact gehouden aan de voorgestelde kleuren hout, bruin, grijs en wit en oranje / geelachtig licht. Dat heb ik met reden gedaan, nl. wil je met een logo opvallen dan dien je complementaire kleuren toe te passen. Dat zijn kleuren die in de kleurencirkel tegenover elkaar staan en de eigenschap hebben elkaar te versterken wanneer ze naast of in combinatie met elkaar worden toegepast. Doordat ze elkaar versterken en met elkaar contrasteren, wordt daarmee ook het beeld c.q. het logo waarin complementaire kleuren worden toegepast  versterkt.
Het door jullie organisatie voorgestelde kleurenpalet is begrijpelijk, maar heeft te weinig contrast en daardoor een te onopvallende werking. Het logo loopt dan het gevaar weg te vallen tussen de bestaande tinten van het k
erkgebouw.

Ik heb daarom bovenstaande kleurenpalet als basis genomen: Antracietgrijs, aangevuld met okergeel, oranje en bruin, zand/beige in combinatie met contrastkleur blauw. Geel en oranje zijn complementair aan blauw en staan tegenover elkaar in de kleurencirkel. Bruin en beige zijn ook complementair aan blauw en verhouden zich van warm tot koel. Antraciet grijs fungeert als neutrale kleur waarmee de andere kleuren kunnen worden gecombineerd.
Bovendien, zoals ik las in de uitleg van de architectuur van de kerk, is de kansel hoog geplaatst om dat het Woord lucht nodig heeft. Lucht heeft weer associaties met de hemel en met de kleur blauw.
De samenstelling van dit palet geeft daardoor ruim voldoende mogelijkheden om te variëren in combinatie met de logo elementen. )*
Hierdoor ontstaat een consistente en herkenbare visuele identiteit voor De Thomas waarmee het zowel de religieuze als de culturele functie kan bedienen.

De witte transparante stroken kunnen eindeloos worden gecombineerd met een van de achtergrondkleuren uit het kleurenpalet. Bovenstaande kleurcombinaties kunnen zowel digitaal als op drukwerk worden toegepast.
Voor een versie van het logo op de gevel, denk ik aan bronzen/metalen plaatwerk dat van achteren wordt verlicht.

NB: Wat mij betreft zijn mijn ontwerpvoorstellen in deze presentatie nog maar het begin. Mochten we met elkaar verder willen gaan dan zal ik  die gaan doorontwikkelen. Ook jullie feedback is daarbij gewenst en van belang.

Voor nu wens ik jullie alvast veel kijkplezier. Hebben jullie vragen, wil je graag inhoudelijk verder met me praten? Aarzel niet om contact met me op te nemen. Ik ben altijd bereikbaar voor een korte toelichting en voor meer uitleg maak ik graag een aparte afspraak.

Hartelijke groet en graag tot gauw,

Elise Bakker
Grafisch vormgever bij BURO GRAFILIZZ

* Zie de Logo elementen op deze presentatiepagina.

PRESENTATIE ONTWERPVOORSTEL LOGO DE THOMAS AMSTERDAM
Hierbij de basis ontwerpen van het logo voor De Thomas. Ik heb een aantal variaties van het logo samengesteld door te wisselen met de plaats van de naam en de tagline t.o.v. het logo. In principe kan elke variant worden toegepast.

NB: Dit voorstel is nog een begin en kan nog verder worden doorontwikkeld.

Ten tweede een aantal composities in combinatie met een andere - ronde - vorm en kleuren. De ronde vorm refereert aan het doopvont als centrale plaats in de kerk.

Basis ontwerp logo De Thomas
Basis ontwerp logo De Thomas
Basis ontwerp logo De Thomas - versie 2
Basis ontwerp logo De Thomas - versie 2
Basis ontwerp logo De Thomas - versie 3
Basis ontwerp logo De Thomas - versie 3
Variaties van het basis ontwerp log De Thomas
Variaties van het basis ontwerp log De Thomas
Compositie I logo De Thomas
Compositie I logo De Thomas
Compositie II logo De Thomas
Compositie II logo De Thomas
Basiselement 1
Basiselement 1
Basiselement 2
Basiselement 2
Basiselement 3
Basiselement 3
Basiselement 4
Basiselement 4
Basiselement 5
Basiselement 5
Basiselement 6
Basiselement 6
Basiselement 7
Basiselement 7
Basiselement 8
Basiselement 8
Hierna volgen dezelfde logo varianten zoals de 1e zwarte versie, maar nu in de kleurvarianten van het kleurenpalet dat ik heb gekozen.
MOCKUPS VAN 'ECHTE' VOORBEELDEN WAAROP HET LOGO EN ELEMENTEN ZIJN TOEGEPAST
Hieronder volgen nog meer toepassingen op denkbeeldige dragers. Dat kunnen pamfletten, flyers, webpagina's, agenda's, aankondigingen, berichten etc. zijn.
Hierbij gaat her er om een indruk te gegeven hoe het logo en de logo elementen kunnen worden toegepast op verschillende communicatie uitingen van DE THOMAS.

Mockup van een denkbeeldig magazine/kerk- en cultuurblad DE THOMAS
Een uitnodigingskaart voor welk doel dan ook.
Back to Top